Objavljena dva javna razpisa za sofinanciranje na področju urejanja prostora in graditve v letu 2024

Ljubljana, 8. 1. 2024 – Ministrstvo za naravne vire in prostor je objavilo javni razpis za sofinanciranje nagrad na področju urejanja prostora in graditve objektov v letu 2024 ter javni razpis za sofinanciranje projektov promocije in ozaveščanja na področju urejanja prostora in graditve v letu 2024, ki sta objavljena v Uradnem listu 131/2023. Prijave na oba razpisa so odprte do 26. januarja 2024 do 12. ure.

Predmet javnega razpisa za sofinanciranje nagrad na področju urejanja prostora in graditve objektov v letu 2004 je sofinanciranje nacionalnih nagradnih fondov formalno uvedenih nagrad mednarodne in nacionalne ravni, ki so namenjene projektantom, prostorskim načrtovalcem in drugim strokovnjakom, študentom, izvajalcem in investitorjem ter lokalnim skupnostim za izjemne dosežke na področju urejanja prostora in graditve objektov na območju Republike Slovenije

Predmet javnega razpisa za sofinanciranje projektov promocije in ozaveščanja na področju urejanja prostora in graditve v letu 2024 so projekti, ki naslavljajo aktualne teme urejanja prostora in prostorskega načrtovanja, urejanja mest in naselij, urbanističnega in krajinskega načrtovanja, arhitekture, trajnostna gradnje, zemljiške in stanovanjske politike v povezavi s prostorskim načrtovanjem in trajnostno gradnjo ter izobraževanje in vzgojo otrok ter mladih o zgoraj naštetih vsebinah.

***