Objavljen je Javni razpis za gospodarsko prestrukturiranje premogovnih regij

Ljubljana, 27. 5. 2024 – Javna agencija RS za spodbujanje investicij, podjetništva in internacionalizacije (SPIRIT Slovenija) je v sodelovanju z Ministrstvom za gospodarstvo, turizem in šport objavila Javni razpis za spodbujanje investicij za gospodarsko prestrukturiranje v Zasavski in Savinjsko-šaleški premogovni regiji v okviru sklada za pravični prehod v obdobju 2024–2027 (v nadaljevanju: Javni razpis). V okviru javnega razpisa bo  za sofinanciranje investicij v opredmetena in neopredmetena sredstva, ki bodo prispevale k ustvarjanju novih delovnih mest na voljo okvirno 68.700.000,00 EUR. V okviru tega bo za:

  • operacije velikih podjetij iz premogovne regije Zasavje bo na voljo predvidoma 15.720.000 EUR in za operacije malih in srednje velikih podjetij iz te regije 10.480.000 EUR;
  • operacije velikih podjetij v regiji SAŠA bo na voljo predvidoma 12.750.000 EUR, za operacije malih in srednje velikih podjetij pa 29.750.000 EUR.

Namen Javnega razpisa je gospodarsko prestrukturiranje obeh premogovnih regij s spodbujanjem novih delovnih mest in raznolikih, trajnostno naravnanih investicij, ki bodo prispevale k blažitvi posledic opuščanja rabe premoga ter pripomogle k hitrejšemu zelenemu prehodu. V sklopu razpisa bo na dveh odpiranjih na voljo 68,7 milijona evrov.

Na Javni razpis se lahko prijavijo slovenska podjetja, kot so opredeljena v skladu z Zakonom o podpornem okolju za podjetništvo (ZPOP-1), pa tudi podjetja, ki delujejo v katerikoli drugi članici EU in ob oddaji vloge nimajo sedeža ali podružnice v Sloveniji, bodo pa ustanovili sedež ali podružnico najkasneje do prvega izplačila subvencije. Izključeni so javni zavodi, ki so ustanovljeni v skladu z Zakonom o zavodih.

Predvidena sta dva roka za oddajo vlog, in sicer 1. 7. 2024 ter 2. 12. 2024.

***