Objavi v Uradnem listu RS, št. 42/2024

V Uradnem listu RS, št. 42/2024, ki je izšel 17. 5. 2024, je objavljeno:

* * *