OBJAVI V URADNEM LISTU RS, ŠT. 18/202

V Uradnem listu RS, št. 18/2023, ki je izšel 13. 2. 2023, je objavljeno:

* * *