OBJAVE V URADNEM LISTU RS, ŠT. 82/2023

V Uradnem listu RS, št. 82/2023, ki je izšel 28. 7. 2023, je objavljeno: