OBJAVE V URADNEM LISTU RS, ŠT. 58/2023

V Uradnem listu RS, št. 58/2023, kije izšel 26. 5. 2023, je objavljeno:

* * *