OBJAVE V URADNEM LISTU RS, ŠT. 49/2023

V Uradnem listu RS, št. 49/2023, ki je izšel 28. 4. 2023, je objavljeno:

* * *