OBJAVE V URADNEM LISTU RS, ŠT. 45/2023

V Uradnem listu rS, št. 45/2022, ki je izšel 17. 4. 2023, je objavljeno:

* * *