Objave v Uradnem listu RS, št. 129/2023

V Uradnem listu RS, št. 129/2023, ki je izšel 20. 12. 2023, je objavljeno:

***