Objave v Uradnem listu RS, št. 122/2023

V Uradnem listu RS, št. 122/2023, ki je izšel 5. 12. 2023, je objavljeno: