Objave v Uradnem listu RS, št. 113/2023

V Uradnem listu RS, št. 113/2023, ki je izšel 10. 11. 2023, je objavljeno: