Objave v Uradnem listu RS, št. 110/2023

V Uradnem listu RS, št. 110/2023, ki je izšel 27. 10. 2023, je objavljeno: