Objave v Uradnem listu RS, št. 106/2023

V Uradnem listu RS, št. 106/2023, ki je izšel 13. 10. 2023, je objavljeno:

* * *