OBJAVA V URADNEM LISTU RS, ŠT. 8/2023

V Uradnem listu RS, št. 8/2023, ki je izšel 23. 1. 2023, je objavljeno:

* * *