Objava v Uradnem listu RS, št. 39/2024

V Uradnem listu RS, št. 39/2024, ki je izšel 10. 5. 2024, je objavljeno:

* * *