O odprtih vprašanjih in dilemah občin pri črpanju EU sredstev

Ljubljana, 15.1.2024 – Danes je potekal spletni dialog o odprtih vprašanjih in dilemah občin pri črpanju EU sredstev. Predstavitev je bila organizirana s strani vseh treh občinskih združenj in  v sodelovanju z Ministrstvom za kohezijo in regionalni razvoj.

Minister za kohezijo  in regionalni razvoj dr. Aleksander Jevšek je s svojo ožjo ekipo predstavil trenutno stanje, ki ga imamo v Sloveniji pri črpanju evropskih sredstev.  Minister je povedal, da z zadovoljstvom sporoča, da so občine počrpale 104% sredstev kohezijskih sredstev  iz obdobja 14-20. V 4% se črpa že iz overcommitmenta. Večinoma so se projekti v tem težkem obdobju zaključili uspešno oziroma se zaključujejo. Povedal je tudi, da je evropska komisija je sprejela sklep, da se lahko operacije zaključujejo do sredine leta 2024 in da bodo izplačila do konca leta  2024. Vse to je tudi posledica tudi tega, da so imele težave s črpanjem tudi druge evropske države.

V novem kohezijskem obdobju je na voljo okoli 3,2 milijarde sredstev. V letu 2023 so potrdili že za 200 milijonov operacij in tudi vzpodbujajo ministrstva da čimprej odprejo razpise.

Interreg programi imajo  na  razpolago 60 milijonov sredstev. Poudaril je, da je že tudi precej prijav in tudi nekaj izdanih odločitev.

V Norveškem mehanizmu je za Slovenijo na razpolago 50 milijonov. Skozi norveški sklad pa se lahko realizirajo tudi projekti, ki jih skozi kohezijo ne moremo.

Omenil je tudi podpis Švicarskega sklada, kjer bodo ministrstva tudi začela s pripravo razpisov.

Na DRR je  na razpolago 458 milijonov sredstev. Pri Program PONI je zadeva že zaključena, za tri programe so povabila že pripravljena, za ostala 3 področja pa še imajo v naslednjih dneh še sestanke s pristojnimi ministrstvi. Želijo, da bi šli v enotni poziv za vsa področja, kjer bodo dobili jasno sliko kateri programi občine in regije zanimajo in kateri ne, da lahko potem tudi prestavljajo sredstev na tiste programe, kjer je več interesa in absorbcijska moč.

Omenil je tudi pripravo sprememb Zakona o  vzpodbujanju skladnega regionalnega razvoja. Sprememba zakona je v predlogu normativnega programa vlade. Poudaril je, da je nekaj pomembnih sprememb, ki so jih predlagale občine in jih bodo skušali vključiti v zakon.

Minister je podal tudi poziv, da se pripravi seznam pri katerih projektih bi lahko kandidirale tudi manjše občine, kajti na ministrstvo so že večkrat prejeli očitke, da so razpisi pripravljeni za večje občine. Na ministrstvu želijo pripraviti tudi razpise na področjih, kjer bodo lahko kandidirale tudi manjše občine. Poskrbeli so tudi, da bo v razpisih DDV upravičen strošek.

V nadaljevanju so udeleženci prejeli res obširen pregled kakšne so možnosti koriščenja EU programov v katerih sodeluje Slovenija v okviru MKRR s strani direktoric mag. Mojca Aljančič, in mag. Aša Rogelj. Ob koncu pa sta na konkretna vprašanja udeležencev odgovarjala še  državna sekretarja Andreja Katič in Marko Koprivc.