Novosti pri vodenju evidenc na področju dela in socialne varnosti

Ljubljana, 9. 11. 2023 – Inšpektorat RS za delo in Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti sta objavila novosti, ki jih prinašajo spremembe in dopolnitve Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti (ZEPDSV-A) (v nadaljevanju: Zakon), ki se bo pričel uporabljati 20. novembra 2023.

Novela Zakona predvideva le podrobnejšo opredelitev obveznosti vodenja evidenc (pogosto imenovano štempljanje), kako jih voditi, da bodo urejene evidence v interesu tako delavca kot tudi delodajalca in da bodo upravičevale tudi svoj bistveni namen – verodostojnost evidence. 

Cilji, ki jih zasleduje novela Zakona so:

  • jasnejša določitev razmerja, za katero je treba voditi evidenco o izrabi delovnega časa,
  • zagotovitev možnosti delavca, da se seznani s podatki iz evidence o izrabi delovnega časa,
  • zagotovitev učinkovitejšega inšpekcijskega nadzora nad izvajanjem določb o delovnem času, odmorih in počitkih delavca ter 
  • s tem zagotovitev spoštovanja določb o delovnem času ter zagotavljanju počitkov in odmorov, kar je pomembno z vidika obnavljanja fizičnih moči delavca, njegove delovne učinkovitosti, dolgoročnega ohranjanja delovne sposobnosti ter zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu.

Novosti glede beleženja izrabe delovnega časa na podlagi novele ZEPDSV-A so podrobneje opisane TU.

***