Nova številka elektronskega glasila Mesečni utrip

Ljubljana, 2. 10. 2023 – V tajništvu Združenja občin Slovenije smo za vas pripravili nov številko elektronskega glasila Mesečni utrip.

Žal je bil celoten mesec avgust v znamenju največje naravne nesreče v zgodovini Slovenije. Tako julijske kot avgustovske poplave in plazovi so za sabo pustili ogromno škode v naravi in stvareh, odprava posledic pa bo draga in dolgotrajna. V okviru odpravljanja posledic polava in plazov se je v zadnjih dveh mesecih odvilo veliko aktivnosti, sprejet je bil tudi interventni zakon, v pripravi pa je tudi predlog zakona o obnovi. Izvedeno je bilo veliko sestankov, tudi s predsednikom Vlade RS in ZOS bo tudi v naslednjih mesecih izvajal aktivnosti v smeri pomoči občinam, ki so utrpele škodo.

Pričela so se vsakoletna pogajanja o določitvi višine povprečnine. Stroški občin enormno naraščajo, povprečnina temu ne sledi in nadejamo se, da bomo že v fazi pogajanj z ministrom za finance Klemnom Boštjančičem dosegli dogovor, ki bo sprejemljiv za obe strani. V nasprotnem primeru pa bomo z aktivnostmi nadaljevali tudi v Državnem zboru RS.

Nadaljujejo se tudi vladna pogajanja s sindikati javnega sektorja. Vladna stran je v mesecu avgustu prekinila pogajanja ter dala prioriteto odpravi posledic poplav in plazov, vendar je v septembru ponovno nadaljevala z aktivnostmi in predstavila predlog odprave plačnih nesorazmerij in prevedbe delovnih mest na novo plačno lestvico, težak približno 847 milijonov evrov.

V fazi priprave je predlog Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja. Pomemben zakon, k spremembam katerega je ZOS pozval že večkrat, in sicer smo podali predlog sprememb 24. člena, ki določa kriterije za obmejna problemska območja. Obeta se zanimiva in aktivna jesen. ZOS bo občine o vseh aktualnih stvareh še naprej sproti obveščal.

* * *