Nova številka glasila Mesečni utrip

Ljubljana, 1. 12. 2023 – V tajništvu ZOS smo pripravili novo številko elektronskega glasila Mesečni utrip, v katerem so zbrane vse aktualne informacije preteklega meseca.

Med aktualnejšimi vsebinami je podpis dogovora o višini povprečnine za leti 2024 in 2025. Ta je določena v višini 725€. Nadejali smo se boljšega izplena, saj smo po prvih izračunih za leto 2024 predlagali povprečnino v višini 799,58€ in za leto 2025 v višini 815,69€, vendar je bil to v danih okoliščinah najboljši izplen. Znesek vsekakor ne bo zadoščal za kritje stroškov občin, na kar smo pristojne večkrat opozorili.

Prav tako pa je v glasilu zbranih več informacij o podanih pripombah na predlagane zakone in podzakonske predpise, aktualna obvestila in pojasnila ministrstev ter obvestila o udejstvovanju predstavnikov ZOS na različnih sestankih, o izvedenih aktivnostih na področju izobraževanj ter še mnogočem drugem.

* * *