Nova številka glasila mesečni utrip

Ljubljana, 3. 4. 2024 – Izšla je nova številka elektronskega glasila Mesečni utrip, v katerem so zbrane ključne informacije preteklega meseca.

Izvedenih je bilo precej delovnih sestankov, podanih kar nekaj pripomb na predlagano zakonodajo in izvedeni štirje odlični seminarji.

Predsednik in podpredsednik ZOS sta se udeležila sestanka na MJU, katerega tema je bil predlog Zakona o financiranju občin. Ta je trenutno v javni obravnavi, predsednik in podpredsednik pa sta že na sestanku na MJU opozorila, da je stabilnost financiranja občin ključna pri pripravi sprememb zakona.

Predsednik ZOS se je udeležil tudi sestanka na temo ureditve plač občinskih funkcionarjev in v razpravi poudaril, da je treba priti do uskladitev tudi pri plačah občinskih funkcionarjev in da so pri uvrstitvi županov v plačne razrede potrebni jasni izračuni. Združenje občin Slovenije je v preteklosti že večkrat podalo konkretne predloge ureditev področja. Ključno je, da se funkcionarje na občinski ravni uvrsti v plačni razred, ki je primeren pristojnostim in odgovornostim, ki jih nosijo.

V javni obravnavi je bil predlog Uredbe o načinu uporabe zvočnih naprav, ki na shodih in prireditvah povzročajo hrup. Na ZOS smo prejeli ogromno pripomb in skupno jim je bilo, da je predlog nesprejemljiv ter, da je treba postopek sprejema ustaviti. Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo je sledilo temu, ustavilo postopek obravnave in predlog uredbe umaknilo. Oblikovan bo nov predlog in poslan v javno obravnavo.