Nova številka elektronskega glasila Mesečni utrip

Ljubljana, 27. 10. 2023 – V tajništvu Združenja občin Slovenije smo za vas pripravili novo številko elektronskega glasila Mesečni utrip, v v kateri si lahko med drugim več preberete o letošnjih pogajanjih za določitev višine povprečnine za proračunski leti 2024 in 2025. Povprečnina bo znašala 725€. Nadejali smo se boljšega izkupička, saj so prvi izračuni ZOS pokazali, da bi povprečnina za leto 2024 morala znašati 799,58€, za leto 2025 pa 815,69€.

Nadaljujejo so tudi aktivnosti v okviru Delovne skupine za lokalno samoupravo, kjer so člani na zadnji seji razpravljali o osnutku sprememb in dopolnitev Zakona o lokalnih volitvah, morebitnih spremembah financiranja občin in se seznanili z možnostmi sodelovanja s Stalnim predstavništvom RS pri Evropski uniji za pridobitev neposrednih spodbud.

Čestitamo Občini Benedikt za uspešno izvedbo izgradnje prizidka k osnovni šoli, o kateri si lahko več preberete v rubriki »Zgodba iz naslovnice«. Vabimo vas, da nam svoje prispevke za rubriko pošljete do 25. v mesecu na elektronski naslov mateja.krvina@zdruzenjeobcin.si.

Oktobra smo uspešno izvedli štiri seminarje. Vabimo pa vas, da se udeležite prihajajočih izobraževanj:

  • Javna naročila, ESPD in poročanje na portalu UJP JN plačila – 21. 11. 2023
  • Protokol, poslovna odličnost in kultura oblačenja z roko v roki za uspešno izpeljane poslovne dogodke – 23. 11. 2023
  • Osvežitveni seminar ZUP – 28. 11. 2023
  • Popis inventura v občinah za 2023 – 30. 11. 2023
  • Spremembe Načrta za okrevanje in odpornost ter nova finančna perspektiva 2021-2027 – priložnost in izzivi za občine po avgustovskih ujmah – 1. 12. 2023
  • Preproste rešitve za dolgotrajno preprečevanje izgorelosti – 6. 12. 2023
  • Elektronsko arhiviranje računovodske dokumentacije – 12. 12. 2023
  • Prednosti in pasti internih pravilnikov – 15. 12. 2023.