Nelegalno kampiranje v gozdovih

Ljubljana, 22. 3. 2024 – S strani Inšpekcije za gozdarstvo smo prejeli obvestilo v zvezi z nelegalnimi kampiranji v gozdovih. V Republiki Sloveniji kampiranje ureja 18. člen Zakona o varstvu javnega reda in miru (ZJRM-1), kjer je določeno, da kampiranje ni dovoljeno na javnem kraju, ki za to ni določen ali na zasebnem prostoru brez soglasja lastnika ali posestnika. Občine lahko s svojimi predpisi (občinskimi odloki) določijo pogoje, območja in red kampiranja na svojem območju. Kampiranje oziroma počitek med potovanji z avtodomi je dovoljeno samo na za to določenih mestih (kampi, postajališča za avtodome ipd.), ki so prostorsko in funkcionalno urejeni ter opremljeni z namenom postavitve bivalnih vozil zaradi bivanja ali počitka.

Gozdarski inšpektorji in gozdarji Zavoda za gozdove Slovenije že nekaj let opažajo povečano število prenočevanj v gozdovih. Opažajo tako šotorjenje v gozdu kot tudi prenočevanje avtodomarjev ob gozdnih cestah in na prostorih za začasno skladiščenje lesa. Takšno nedovoljeno prenočevanje v gozdovih ni dovoljeno, moti mir gozdnim živalim, za obiskovalci v gozdu pa ostajajo smeti. Poleg nedovoljenega prenočevanja v gozdovih, obiskovalci nemalokrat uporabljajo odprt ogenj in na ta način ogrožajo gozdove.

Gozdarski inšpektorji pri izvedbah nadzora običajno naletijo le še na sledi turistov, ki niso želeli prenočevati na za to določenih prostorih in so za seboj pustili smeti ali pogorišče, zato pred pričetkom nove turistične sezone in povečanega obiska gozdov naprošajo občine, da apelirajo na njihova redarstva in skupaj s Policijo poostrijo nadzor nad nedovoljenim prenočevanjem v gozdovih.

***