Nedostopnost objektov v javni rabi za ljudi z invalidnostmi

Ljubljana, 17. 10. 2023 – S strani Zagovornika načela enakosti smo prejeli posebno poročilo “Nedostopnost objektov v javni rabi za ljudi z invalidnostmi.” Zagovornik je zbral informacije o tem, kakšna je ocena predstavnikov javnih organov in ustanov, za katere so neposredno pri­stojne država in lokalne skupnosti, glede dostopnosti objektov v javni rabi.

Na podlagi 21. člena Zakona o varstvu pred diskriminacijo in tega posebnega poročila je Zagovornik Vladi RS, Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Ministrstvu za kulturo in Ministrstvu za naravne vire in prostor izdal priporočila za dosledno izvajanje zakonodaje na tem področju.

Namen priporočil je izboljšanje položaja ljudi z invalidnostmi pri dostopu do izobraževanja, zaposlitve, dostopa do zdravstvenih storitev, storitev socialnega varstva, prostočasnih aktivnosti in splošne vključenosti v družbo.

Velik odziv občin na poizvedbo Zagovornika kaže na njihovo zavedanje o pomenu enakega dostopa do javno dostopnih prostorov osebam z inva­lidnostmi. Le tako lahko ljudje z invalidnostmi in funkcionalnimi oviranostmi neovirano dostopajo do javnih prostorov in sodelujejo v družbi.

* * *