NAPOVEDANE SPREMEMBE ZAKONA O ODPRAVI POSLEDIC NARAVNIH NESREČ

Ljubljana, 24. 7. 2023 – Vlada RS bo na prvi redni seji po počitnicah potrjevala predlog novele zakona o odpravi posledic naravnih nesreč, s katerim želijo med drugim skrajšati čas izplačila pomoči zaradi posledic neurij, je danes napovedal premier Robert Golob. Občine bi bile na podlagi predhodnega sanacijskega načrta upravičene do 20-odstotnega vnaprejšnjega plačila. Združenje občin Slovenije je na predsednika Vlade RS že naslovilo predlog sprememb Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč in predlog zagotovitve dodatnih sredstev v okviru Sklada za podnebne spremembe ter ZOS pozvalo k iskanju rešitev, kako bi se sredstva iz Načrta za okrevanje in odpornost preusmerila tudi na to področje. Prav tako pa smo na pristojno ministrstvo in Kabinet predsednika Vlade RS naslovili predlog prenosa naloge vzdrževanja manjših vodotokov iz države na občine, seveda tudi s finančnimi sredstvi.


Predsednik Vlade RS dr. Robert Golob je na današnji novinarski konferenci po sestanku s pristojnimi za sanacijo posledic nedavnih ujm po državi dejal, da so pretekli teden pospešili medresorska usklajevanja glede sprememb sistemske zakonodaje, saj so izredne vremenske razmere vse pogostejše, nespodbudni pa so tudi obeti na tem področju. “Namen je, da bodo po sprejetju teh zakonskih sprememb upravičenci lahko že letos dobili povrnjen del sredstev za nujne ukrepe,” je poudaril

Kot bistvena ukrepa je izpostavil predhodni sanacijski načrt in delno oceno stroškov za nujne ukrepe. Na podlagi predhodnega sanacijskega načrta bodo občine upravičene do 20-odstotnega vnaprejšnjega plačila za nujne ukrepe, delna ocena stroškov pa bo omogočila ukrepanje še pred pripravo celovite ocene škode. “Da ne bomo čakali, da vse ocenimo naenkrat, ampak da gremo dejansko, takoj ko imamo podatke o oceni stroškov na posameznih področjih, z ukrepi naprej,” je poudaril Golob

Postopki ocenjevanja in kritja škode po dosedanjih neurjih so po njegovih besedah pokazali, da oškodovanci na povrnitev škode pogosto čakajo zelo dolgo. Tistim, ki so imeli uničen celoten pridelek, želijo zato omogočiti izplačila odškodnin po posebnih, hitrejših postopkih. V primeru nedavnih neurij bi to pomenilo izplačilo odškodnin še letos. “Postopke želimo pospešiti tako, da bomo odzivnost merili v mesecih in ne več letih,” je izpostavil.

Poudaril je, da zaščitni ukrepi pred posledicami vremena in zavarovanje ostajajo zelo pomembni, a zakonodaja v primeru stoodstotne izgube pridelka omogoča tudi povrnitev škode s strani države po sistemu de minimis. To po njegovih besedah po novem velja tudi za škodo zaradi toče

Združenje občin Slovenije je v petek, 21. 7. 2023, v dopisu predlagalo tudi preusmeritev sredstev iz načrta za okrevanje in odpornost na področje civilne zaščite in gasilstva. Kot je dejal Golob, o tem danes niso govorili, saj v tem primeru ne gre za rešitve, ki bi omogočile hitro ukrepanje. “Načrt za okrevanje in odpornost je časovna dimenzija do leta 2026 in karkoli bi tam počeli, bi ta denar prišel do ljudi mogoče še počasneje od dosedanjih zakonskih rešitev, to pomeni v roku leta, dveh, treh,” je dejal

O obsegu škode po nedavnih neurij ni želel ugibati, saj ocenjevanje še poteka. “Imeli bomo dva vzporedna postopka: na eni strani spremembo zakonodaje, na drugi strani ocenjevanje škode. Ta dva postopka se bosta ravno v enem mesecu spet srečala in zato ne bomo izgubili popolnoma nič časa z vidika tega, kako hitro lahko ljudje pridejo do denarja,” je poudaril.

Glede neurij, ki so državo zajela 12. in 13. julija, je uprava za zaščito in reševanje občinam izdala sklep, s katerim jih poziva k predložitvi ocene škode. Ocene bo pregledala državna komisija in pripravila gradivo za vlado, je danes pojasnil poveljnik Civilne zaščite RS Srečko Šestan.

Glede neurij iz prejšnjega tedna pa bodo občine po njegovih besedah poziv za poročanje o intervencijskih stroških prejele danes. Povrnjeni bodo zelo hitro, je napovedal. “Gre za stroške, ki jih imajo intervencijske enote in občine na terenu za tiste res intervencijske stvari. Tu mislim na folijo za prekrivanje, material, hrano, pijačo, gorivo, stroške odpravljanja okvar in podobno,” je pojasnil.

Predlagane spremembe zakona o odpravi posledic naravnih nesreč gredo po njegovih ocenah v pravo smer. “Mislim, da bomo res hitro naredili spremembo, da bo vsaj nekaj sredstev hitro na voljo oškodovancem, da bodo čim prej začeli nujno odpravljanje posledic,” je dejal.

Dopis s pobudo ZOS o prenosu naloge vzdrževanja manjših vodotokov iz države na občine, seveda tudi s finančnimi sredstvi je na voljo TU.

* * *