NAJAVA RAZPISA ZA PRESTRUKTURIRANJE PREMOGOVNIH REGIJ ZA ZASAVJE

Ljubljana, 19. 7. 2023 – Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj bo v petek, 21. 7. 2023, objavilo prvi razpis za podporo pri prestrukturiranju premogovnih regij. Z razpisom bo občinam Zagorje, Trbovlje in Hrastnik na voljo 7,76 milijona evrov, od tega 6,6 milijona evropskih sredstev, preostalo bo slovenska soudeležba. Prvi razpis za šaleško regijo bo sledil predvidoma jeseni.


Gre za prvi razpis v okviru Evropskega sklada za pravični prehod, ki je namenjen podpori pri prestrukturiranju premogovnih regij. Občine bodo lahko dobile podporo za razvoj ekonomsko-poslovne infrastrukture, ki je eden od predpogojev za rast in razvoj malih in srednje velikih podjetij ter za pridobivanje novih delovnih mest z dodano vrednostjo. Z razpisom želijo občinam zagotoviti podporo pri sanaciji in revitalizaciji območij, degradiranih zaradi rudarjenja, ter ustvarjanju pogojev za rast in razvoj podjetij in s tem zaposlovanja.

Prek razpisa bodo lahko kriti vsi upravičeni stroški, med katerimi so gradbena, obrtniška in inštalacijska dela, nakup nezazidanih stavbnih zemljišč, najem zunanjih izvajalcev, komuniciranje in – kar je v novi finančni perspektivi novost – plačilo davka na dodano vrednost (DDV) v primerih, ko ga ni mogoče odbiti.

Občine bodo morale gradbeno dovoljenje pridobiti v šestih mesecih od oddaje vloge, projekti pa bodo morali biti končani do konca avgusta 2026. Roki za oddajo vlog bodo 30. september 2023 ter 30. januar in 30. junij 2024.

Predvidoma jeseni bodo sledili razpisi za druga področja za zasavsko regijo, npr. za podjetniške inkubatorje v višini 2,6 milijona evrov, ter za šaleško regijo, ki je poleg zasavske druga premogovna regija v Sloveniji, ki bo deležna podpore iz sklada za pravični prehod, in sicer za poslovne cone in inkubatorje v skupni vrednosti 42,5 milijona evrov.

Iz Sklada za pravični prehod je Sloveniji na voljo skupno 258,7 milijona evrov kohezijskih sredstev, in sicer za šaleško regijo 173,9 milijona evrov in za zasavsko 74,9 milijona evrov, preostalo pa je namenjeno za tehnično pomoč državi pri spopadanju z izzivi prestrukturiranja premogovnih regij ob opuščanju fosilnih goriv.  Sredstva so namenjena podpori pri prestrukturiranju gospodarstva na območjih, kjer je bila oz. bo opuščena raba premoga, da bi izgubljena delovna mesta nadomestili z novimi. Nekatere razpise bo izvajalo MKRR, nekatere druga ministrstva – Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport za podporo gospodarstvu, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti za karierno orientacijo ter usposabljanje brezposelnih in iskalcev zaposlitve, Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije pa za vzpostavitev centra za demonstracije in usposabljanje za brezogljične tehnologije.

Projekti bodo v regijah različni, saj v zasavski ni več proizvodnje premoga, v šaleški pa ta še poteka. Iz teh razpisov se ne bo krilo del, ki jih je tako v Zasavju kot v Šaleški dolini treba izvesti po zakonodaji, ki ureja premogovništvo, tako da bosta morali zanje poskrbeti družba in država.

Ob predstavitvi razpisa je minister Jevšek predstavil tudi podatke o črpanju evropskih sredstev v finančni perspektivi 2014-2020, in sicer je Slovenija do danes počrpala 91 odstotkov razpoložljivih sredstev oz. 3,22 milijarde evrov, kar jo uvršča na šesto mesto po uspešnosti črpanja. Minister je izrazil prepričanje, da bo do konca leta počrpanih 100 odstotkov razpoložljivih sredstev. Med projekti, ki so še v teku in bodo po ministrovih besedah končani do konca leta, so občinski projekti odvajanja in čiščenja komunalnih voda in oskrbe s pitno vodo ter državni projekti za protipoplavno zaščito.

* * *