Najava javnega poziva investicije v nove proizvodne naprave iz obnovljivih virov energije za proizvodnjo električne energije in toplote ter za hranilnike električne energije in toplote

Na spletni strani Ministrstva za okolje, podnebje in energijo smo zasledili najavo javnega poziva za dodeljevanje pomoči v obliki neposrednih nepovratnih sredstev za investicije v nove proizvodne naprave iz obnovljivih virov energije za proizvodnjo električne energije in toplote ter za hranilnike električne energije in toplote v kombinaciji s proizvodnjo energije.

Borzen, d.o.o. v okviru centra za podpore pripravlja javni poziv za dodeljevanje pomoči v obliki neposrednih nepovratnih sredstev za investicije v nove proizvodne naprave iz obnovljivih virov energije za proizvodnjo električne energije in toplote ter za hranilnike električne energije in toplote v kombinaciji s proizvodnjo energije, kot del ukrepov za obvladovanje kriznih razmer na področju oskrbe z energijo, ki bo v Uradnem listu RS objavljen predvidoma konec oktobra 2023 prijava na javni poziv pa bo možna v začetku novembra preko aplikacije. O čemer vas bomo naknadno obvestili.

Na voljo bo 80 milijonov evrov sredstev, v okviru javnega poziva pa bo glede na tipe naprav oziroma tehnologije določena višina sredstev za posamezen sklop tehnologij. Najvišja višina pomoči za posamezno napravo je določena na podlagi metodologije, ki upošteva posebnosti posamezne tehnologije in podvrste naprav, poleg tega pa je odvisna tudi od nazivne moči naprave ter velikosti subjekta, ki se prijavlja na javni poziv. Podrobnejše informacije se nahajajo v preglednici, ki je na voljo TU.

Nepovratna sredstva se bodo dodeljevala za naložbe v nakup in vgradnjo:

  • novih proizvodnih naprav iz obnovljivih virov energije za proizvodnjo električne energije in toplote ali
  • novih proizvodnih naprav iz obnovljivih virov energije za proizvodnjo električne energije in toplote v kombinaciji z novim prigrajenim hranilnikom električne energije in toplote.

Na javnem pozivu bo lahko kot upravičen subjekt sodeloval prijavitelj, ki je vpisan v poslovni register, izkazuje registrirano dejavnost glede električne energije ali toplote, in je hkrati:

  • pravna oseba,
  • zadruga,
  • fizična oseba, ki opravlja pridobitno dejavnost kar vključuje tudi status nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji in
  • samoupravna lokalna skupnost.

Izjemo v zvezi z izkazovanjem registracije dejavnosti glede proizvodnje električne energije zajemajo projekti, ki vključujejo proizvodne naprave, za katere iz soglasja za priključitev izhaja, da so priklopljene za namene samooskrbe.

***