Nadaljevanje pogajanj med vladno stranjo in sindikati

Ljubljana, 15. 3. 2024 – Po koncu današnjih pogajanj med vlasno stranjo in sindikati javnega sektorja ostajajo še naprej odprta vprašanja glede obdobja uveljavitve dogovora in usklajevanja plač z inflacijo v vmesnem obdobju. Poganja se bodo nadaljevala v torek 19. 3. 2024.

Na dananšnji seji pogajslske skupine sta uvodoma predstavnici Urada za makroekonomske raziskave in razvoj (Umar) in Ministrstva za finance predstavili nekatere makroekonomske kazalce iz spomladanske napovedi gospodarskih gibanj in spremembe fiskalnih pravil na evropski ravni, ki jih bo treba upoštevati tudi pri dogovarjanju med vlado in sindikati za prihodnja leta.

Državna sekretarka na Ministrstvu za javno upravo in namestnica vodje vladne pogajalske skupine, Mojce Ramšak Pešec je po koncu današnih pogajanj dejala, da so ju povabili z namenom osvetlitve in dodatne utemeljitve vladnega predloga s prikazom makroekonomskih gibanj in javno-finančnih zmožnosti za povečevanje mase plač v javnem sektorju.

Vladna stran je svoj zadnji predlog odprave plačnih nesorazmerij sindikatom predstavila pred slabimi tremi tedni. Uveljavljanje plačne reforme in odprave plačnih nesorazmerij je predvidela v obdobju petih let, v tem času pa se plače ne bi usklajevale z inflacijo.

Po besedah vodje pogajalske skupine dela sindikatov Jakoba Počivavška bi lahko vladno vztrajanje pri petletnem obdobju uveljavljanja plačne reforme in odprave plačnih nesorazmerij imelo odločilen vpliv na pogajanja. Dodal je, da petletno obdobje za sindikalno stran ni sprejemljivo in je zanje, tudi zaradi preteklih izkušenj, predolgo. Bodo pa v nadaljevanju iskali možne rešitve, ki bi bile sprejemljive tudi zanje.

Tudi odpredsednica Konfederacije sindikatov javnega sektorja Slovenije Irena Ilešič Čujovič je povedala, da je zanje petletno obdobje popolnoma nesprejemljivo in je to vprašanje zagotovo ena “ključnih točk preloma teh pogajanj”. Dodala je, da je to zaenkrat eno težjih vprašanj te prenove plačnega sistema v javnem sektorju in upa na njegovo razrešitev.

Po besedah Mojce Ramšak Pešec vladna stran še vedno ostaja pri predlogu petletnega obdobja implementacije, so pa pripravljeni na nadaljnje pogovore. Dodala je, da so danes razpravljali predvsem o možnih načinih implementacije in se dogovorili, da do naslednjih krovnih pogajanj, ki bodo v torek, razmislijo o možnih rešitvah.

Glede usklajevanja plač z inflacijo pa je pojasnila, da vladni predlog upošteva predvideno inflacijo v napovedi Umarja. Ker pa se v obdobju nekaj let lahko marsikaj zgodi, je vlada pripravljena podati predlog glede uskladitve, če bo inflacija višja kot v sedanji napovedi.

Potrdila je tudi, da na mizi še vedno ostaja tudi vprašanje kriterijev za letni dopust. Na predlog sindikatov pa je bilo danes na dnevni red ponovno uvrščeno vprašanje letošnjega regresa za letni dopust. Ti predlagajo, da v letošnjem letu vsi javni uslužbenci dobijo višji regres od minimalnega, razlika bi jim bila tako izplačana naknadno s poračunom. Javnim uslužbencem je bil namreč regres izplačan tri mesece prej kot običajno, torej tudi pred iztekom zakonskega roka. Izplačan je bil v višini minimalne plače, torej 1253,90 evra.

* * *