Načrt usposabljanj na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami za leto 2024

Ljubljana, 8. 1. 2023 – Uprava za RS za zaščito in reševanje je objavila Načrt usposabljanj na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami za leto 2024, ki obsega programe za pripadnike civilne zaščite, gasilstvo, zaposlenih v sistemu zaščite, reševanja in pomoči, drugih ciljnih skupin ter mednarodnih programih.

Več informacij je na voljo tudi na spletni strani Sektorja za organizacijo in izvedbo usposabljanj, ki načrtuje usposabljanja vseh sil za zaščito, reševanje in pomoči ter zagotavlja njihovo izvajanje. Sodeluje tudi pri pripravi usmeritev vlade za izvedbo vaj oziroma drugih oblik usposabljanj v sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.

***