Na pristojnem  ministrstvu o vzdrževanju gozdnih cest

Ljubljana, 15. 4. 2024 – Na kmetijskem ministrstvu je potekal sestanek o vzdrževanju gozdnih cest, na katerem so bili prisotni enotni glede rednega vzdrževanja gozdnih cest. Ena od točk so bile tudi pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest, kjer je bilo predlagano, da Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije (KGZS) pripravi predlog ureditve financiranja vzdrževanja gozdnih cest. Sestanka so se udeležili predstavniki pristojnega direktorata za gozdarstvo in lovstvo na ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Zavoda za gozdove Slovenije, KGZS ter Zveze lastnikov gozdov Slovenije, so sporočili z ministrstva. Na sestanek predstavniki občin niso bili vabljeni.

Predstavnik zavoda za gozdove je predstavil analizo vzdrževanja gozdnih cest na ravni Slovenije v zadnjih petih letih ter možne rešitve za naprej. Podatki glede vzdrževanja gozdnih cest za zadnjih pet let kažejo, da je bilo 33 odstotkov gozdnih cest vzdrževanih vsako leto, medtem ko jih 12 odstotkov ni bilo vzdrževanih.

Zavod za gozdove bo ob tem pripravil analizo razlogov, zakaj del gozdnih cest v zadnjih petih letih ni bil vzdrževan ter analizo površine območij, ki niso dostopna po cestah in se od njih ne plačuje pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest.

V Sloveniji je sicer 12.285 kilometrov gozdnih cest, ki so namenjene predvsem gospodarjenju z gozdom in so sestavni del gozda, vendar imajo kljub temu javni značaj, zato jih praviloma lahko na lastno odgovornost uporabljajo tudi drugi uporabniki. Sredstva za njihovo vzdrževanje se zagotavljajo iz pristojbin, ki jih plačujejo lastniki gozdov, državnega proračuna, lastnih sredstev lokalnih skupnosti in sredstev gozdnega sklada.

Izvedbo vzdrževanja gozdnih cest v skladu z zakonom o gozdovih zagotavlja lokalna skupnost v vseh gozdovih, ne glede na lastništvo. Program vzdrževanja pripravi zavod za gozdove v sodelovanju z lokalno skupnostjo, so zapisali.

Predstavnik direktorata za gozdarstvo in lovstvo je na sestanku predstavil analizo plačil za vzdrževanje gozdnih cest za zadnja leta (2017-2023).

Udeleženci razprave so se strinjali, da je treba še naprej redno vzdrževati gozdne ceste. Poudarili so tudi, da je treba redno ozaveščati javnost o pomenu gozdnih cest, zavod za gozdove pa bo začel z bolj intenzivnim izvajanjem nadzora v gozdovih.

Ena od točk sestanka so bile tudi pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest, kar je bila ena od sedmih ključnih protestnih točk, ki so jih kmetje marca predstavili ministrici Mateji Čalušić. Kmetje si namreč želijo, da našli način, da bi bilo plačilo pristojbin za vzdrževanje gozdnih cest bolj pošteno in pravično. Kot je takrat dejal predsednik KGZS Roman Žveglič, je to točka, pri kateri predstavniki kmetov in vlade niso našli skupnega jezika.

Na sestanku je bilo v povezavi s tem predlagano, da KGZS pripravi predlog ureditve financiranja vzdrževanja gozdnih cest.

***