NA MINISTRTVU ZA NARAVNE VIRE IN PROSTOR O PREDLOGU UREDBE O PODROBNEJŠIH PRAVILIH UREJANJA PROSTORA ZA UMEŠČANJE FOTONAPETOSTNIH NAPRAV

Ljubljana, 6. 7. 2023 – Danes, 6. 7. 2023, je v prostorih Ministrstva za naravne vire in prostor potekal sestanek, katerega namen je bila predstavitev predloga Uredbe o podrobnejših pravilih urejanja prostora za umeščanje fotonapetostnih naprav, ki je bila sredi junija dana v javno razpravo. Ta se bo končala 21. 7. 2023, občine pa pozivamo k podaji pripomb do 18. 7. 2023 .


Ministrstvo je predlog Uredbe pripravljalo skupaj z Zakonom  o uvajanju naprav za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije, katerega obravnava in sprejem poteka na današnji 41. izredni seji Državnega zbora RS.

Združenja občin Slovenije pozdravlja način priprave predloga Uredbe, saj se je njeno besedilo pripravljalo sočasno s predlogom navedenega Zakona. Pozdravljamo tudi to, da smo bila vsa tri združenja občin povabljena na sestanek in predstavitve predloga Uredbe še v teku javne razprave. Predstavniki Direktorata za prostor, so v okviru predstavitve predloga Uredbe povedali, da se občinski PIP ostajajo taki kot so in jih Uredba v ničemer ne »povozi«.

Uredba naslavlja nove objekte in parkirišča, uredbo, ki bo naslavljala umeščanje fotonapetostnih naprav na obstoječe objekte (10. člen Zakona) pa bo pripravilo Ministrstvo za okolje, podnebje in energije.

S strani občin je bila podana bojazen kaj v primeru, ko občinski OPN ne določa umestitvi fotonapetosnih naprav na večstanovanjske objekte, saj v tem primeru veljajo določila Uredbe. Predstavniki ministrstva so zagotovili, da bodo Uredbo dopolnili na ustrezen način, ki bo določal, da bodo občine lahko dovoljevale namestitve naprav.

Izpostavilo se je tudi vprašanje kako bo z odstranitvijo, razgradnjo naprav po izteku njihove življenjske dobe. Pristojni se tega zavedajo, vendar je to vprašanje treba naslovit na več resorjev, ne zgolj na resor MNVP.

O nadaljnjih aktivnosti vas bomo sproti obveščali.

* * *