NA DRUGI SEJI ODBORA ZOS O PREDLOGU DO ZAKONA O DOLGOTRAJNI OSKRBI

Ljubljana, 25. 5. 2023 – Danes so se na drugi redni seji sestali člani Odbora ZOS za socialo, vzgojo, izobraževanje, kulturo, šport in ostale družbene dejavnosti ter obravnavali predlog Zakona o dolgotrajni oskrbi. Opredelili pa so se tudi do predloga novele Pravilnika o normativih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje.


Predlog Zakona o dolgotrajni oskrbi je bil zgolj v enotedensko javno obravnavo dan s strani Ministrstva za solidarno prihodnost. K podaljšanju javne obravnave je ZOS že pozval ministrstvo in nujnost tega je pozval tudi odbor.

Člani sicer pozdravljajo pripravo zakona, vendar opozarjajo na nejasnosti in nedorečenosti. V zakonu je treba natančno določiti naloge občin in opredelit njihove finančne obveznosti in časovnico nastanka obveznosti občin. Opozorili so tudi, da delovanje dveh vzporedno delujočih sistemov (sistem DO in pomoči na domu) ni dobro, zato so pozvali, da se po preteku prehodnega obdobja sistema združita. Zelo pomembno pa je tudi to, da imajo uporabniki socialno varstvenih storitev enake pravice kot uporabniki storitev DO. Člani odbora bodo svoje pripombe in stališča podrobneje predstavili na sestanku, ki bo 26. 5. 2023 potekal s predstavniki resornega ministrstva.

Člani odbora so obravnavali tudi predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o normativih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje. Predlog pravilnika prinaša dodatne finančne obremenitve občin, zato pristojne pozivajo, da se sredstva za kritje dodatnih zaposlitev (svetovalni delavci, strokovni delavci za celostno zgodnjo obravnavo, delavci v kuhinji) zagotovijo v okviru državnega proračuna. V kolikor pa se breme financiranja dodatnih zaposlitev prenese na občinske proračune, je treba za to zagotoviti sredstva v okviru primerne porabe.

* * *