NA DELOVNI SKUPINI ZA PRIPRAVO POKRAJINSKE ZAKONODAJE PREDSTAVITEV STALIŠČ MINISTRSTEV

Ljubljana, 23.6.2023 – Člani Delovne skupine za pripravo pokrajinske zakonodaje so se na 3. seji seznanili s stališči vabljenih ministrstev, predstavnikov reprezentativnih združenj občin in strokovne skupine, ki je pripravljala paket pokrajinske zakonodaje v prejšnjem mandatu, ter začrtali nadaljnji potek dela. Seje se je s strani Združenja občin Slovenije udeležil predsednik Robert Smrdelj, župan občine Pivka.


Ministrstvo za javno upravo sta zastopala vodja Sektorja za lokalno samoupravo dr. Roman Lavtar in sekretar v kabinetu ministrice Sanje Ajanović Hovnik Brane Golubović, ministrstvo za finance sta zastopala namestnica generalne direktorice Direktorata za proračun mag. Miranda Groff Ferjančič in Kristjan Dolinšek iz Sektorja za sistem financiranja lokalnih skupnosti, stališče ministrstva za kohezijo in regionalni razvoj je predstavila vodja Sektorja za načrtovanje regionalnega razvoja Metka Šošterič.

3. seje delovne skupine so se udeležili tudi predstavniki vseh treh reprezentativnih združenj občin in sicer predsednik Združenja občin Slovenije (ZOS) Robert Smrdelj, Združenje mestnih občin Slovenije (ZMOS) in Skupnost občin Slovenije (SOS), ki jo je zastopal predsednik ZMOS Peter Dermol, kateri je obenem tudi državni svetnik in član delovne skupine, prisotni so bili tudi vodja strokovne službe ZMOS dr. Miloš Senčur, vodja strokovne skupine, ki je pripravljala paket pokrajinske zakonodaje prof. dr. Boštjan Brezovnik in član strokovne skupine prof. dr. Gorazd Trpin.

Predsednik Državnega sveta Republike Slovenije Marko Lotrič je uvodoma povzel dosedanje delo delovne skupine in pozval predstavnike ministrstev, da predstavijo stališče do projekta pilotne pokrajine. Po predstavitvi stališč ministrstev, predstavnikov združenj občin in strokovne skupine so se člani delovne skupine strinjali, da je za nadaljnje delo nujno pridobiti jasno stališče vlade glede izvedbe projekta pilotne pokrajine.

***