SPREMEMBE IN REŠITVE ZA IZBOLJŠANJE ZDRAVSTVENEGA SISTEMA

Združenje občin Slovenije je na Ministrstvo za zdravje posredovalo spremembe in rešitve za izboljšanje zdravstvenega sistema.

***