Pripombe na predloge drugega paketa pravilnikov s področja dolgotrajne oskrbe

Združenje občin Slovenije je na Ministrstvo za solidarno prihodnost naslovilo pripombe na predloge pravilnikov s področja dolgotrajne oskrbe, ki so bili v začetku meseca decembra objavljeni na spletnem portalu eDemokracija.

* * *