Pripombe na predlog Zakona o urejanju prostora

Združenje občin Slovenije je Državnemu zboru RS posredovalo pripombe na predlog Zakona o urejanju prostora.

Med drugim smo opozarjamo na finančne posledice predloga Zakona.
Ocenjujemo, da se s predlogom Zakona občinam nalaga nove finančne obveznosti,
niso pa jim zagotovljena ustrezna finančna sredstva.

***