Pripombe na predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023

Združenje občin Slovenije je na Državni zbor RS in Državni svet RS naslovilo predloge k predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023.

* * *

007-45-2023-DS-RS_PRIPOMBE_PREDLOG-SPREMEMB-IN-DOPOLNITEV-INTERVENTNEGA-ZAKONA_AVGUSTOVSKE-POPLAVE-2023_NOVEMBER-2023Prenos
007-45-2023-1-DZ-RS_DODATNE-PRIPOMBE_PREDLOG-SPREMEMB-IN-DOPOLNITEV-INTERVENTNEGA-ZAKONA_AVGUSTOVSKE-POPLAVE-2023_NOVEMBER-2023-1Prenos