Pripombe na predlog Zakona o sodiščih

Združenje občin Slovenije je na Ministrstvo za pravosodje posredovalo pripombe k predlogu Zakona o sodiščih, ki je bil 9. 10. 2023, objavljen na spletnem portalu eDemokracija.

* * *

007-47-2023-MP_PRIPOMBE-NA-PREDLOG-ZAKONA-O-SODISCIH_NOVEMBER-2023Prenos