PRIPOMBE NA PREDLOG ZAKONA O SKUPNIH TEMELJIH SISTEMA PLAČ V JAVNEM SEKTORJU

Združenje občin Slovenije je na Ministrstvo za javno upravo posredovalo pripombe na predlog zakona o skupnih temeljih sistema plač v javnem sektorju.

* * *