Pripombe na predlog Zakona o obnovi, razvoju in zagotavljanju finančnih sredstev

Združenje občin Slovenije je Službi Vlade RS za obnovo posredovalo tri dopise s pripombami na predlog Zakona o obnovi, razvoju in zagotavljanju finančnih sredstev.

Med drugim opozarjamo, da je pogoj za uspešno izvedbo sanacij in obnov stabilno in zadostno financiranje občin. Že večkrat smo opozorili, da je treba v državnem proračunu povečati sredstva za odpravo naravnih nesreč, spremeniti sistem financiranja naravnih nesreč na ravni države v večletne programe in sistem koriščenja proračunske rezerve podaljšati iz kratkoročnega obdobja v srednjeročno obdobje.

Prav tako menimo, da bi zakon moral posebej nasloviti področje gasilstva. Gasilci so se ponovno izkazali za nepogrešljiv del sistema in brez njih bi bila škoda verjetno še večja, zato je nujno potrebna vzpostavitev boljšega sistema sofinanciranja gasilske dejavnosti na vseh ravneh.

* * *

007-44-2023-2-SVRS-ZA-OBNOVO-IN-RAZVOJ_PRIPOMBE-NA-PREDLOG-ZAKONA-O-OBNOVI-RAZVOJU-IN-ZAGOTAVLJANJU-FINANCNIH-SREDSTEV_NOVEMBER-2023
007-44-2023-3_SVRS-ZA-OBNOVO-IN-RAZVOJ_PRIPOMBE-NA-PREDLOG-ZAKONA-O-OBNOVI-RAZVOJU-IN-ZAGOTAVLJANJU-FINANCNIH-SREDSTEV_NOVEMBER-2023Prenos