Pripombe na predlog Zakona o obnovi, razvoju in zagotavljanju finančnih sredstev

Združenje občin Slovenije je na DZ RS in DS RS naslovilo pripombe na predlog Zakona o obnovi, razvoju in zagotavljanju finančnih sredstev.

ZOS je že v fazi javne obravnave pristojne pozvalo k pripravi jasnih izračunov finančnih posledic predloga Zakona. Teh nismo prejeli, so pa navedene v pojasnilih k predlogu Zakona. Iz njih izhaja, da trenutna ocena prihodkov znaša 1.635 milijonov evrov, dodatni odhodki pa so ocenjeni na 1.034 milijona evrov. Končna ocena škode znaša 2,98 milijarde evrov, posamezni ukrepi povezani z odpravo posledic škode pa financirajo tudi iz drugih virov in je bilo do sredina novembra izplačanih 412 milijonov evrov. Glede na navedene številke menimo, da je še dovolj manevrskega prostora, da se v določenih delih zakona še dodatno prisluhne občinam in se jih finančno razbremeni. Namreč, stabilno in zadostno financiranje občin je pogoj za uspešno izvedbo vseh sanacij in obnov po uničujočih poplavah, zato bi moral zakon to še posebej nasloviti.

* * *