Pripombe na predlog Zakona o medijih

Združenje občin Slovenije je na Ministrstvo za kulturo posredovalo pripombe na predlog Zakona o medijih.

***