PRIPOMBE NA PREDLOG ZAKONA O LETALSTVU

Združenje občin Slovenije je Ministrstvu za infrastrukturo posredovalo pripombe na predlog Zakona o letalstvu.

* * *