PRIPOMBE NA PREDLOG ZAKONA O LETALSTVU

Združenje občin Slovenije je na Ministrstvo za infrastrukturo posredovalo pripombe na predlog Zakona o letalstvu.

***