PRIPOMBE NA PREDLOG ZAKONA O GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽBAH VARSTVA OKOLJA

Združenje občin Slovenije je na Ministrstvo za naravne vire in prostor posredovalo pripombe na predlog Zakona o gospodarskih javnih službah varstva okolja.

* * *