PRIPOMBE NA PREDLOG ZAKONA O DOLGOTRAJNI OSKRBI

Zdruenje občin Slovenije je Ministrstvu za solidarno prihodnost posredovalo pripombe na predlog Zakona o dolgotrajni oskrbi.

* * *