Pripombe na predlog uredbe o spremembah in dopolnitvah uredbe o registru pravnih aktov lokalnih skupnosti

Združenje občin Slovenije je na Službo Vlade RS za zakonodajo posredovalo pripombe na predlog Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o registru pravnih aktov lokalnih skupnosti.

ZOS predlaga dopolnitev predloga tretjega odstavka 7. člena veljavne Uredbe o registru pravnih aktov lokalnih skupnosti, ki naj se glasi: »(3) Služba vlade, pristojna za zakonodajo, in javno podjetje dajeta lokalnim skupnostim pojasnila in usmeritve v zvezi s pripravo neuradnih prečiščenih besedil pravnih aktov ter njihovo objavo v registru pravnih aktov lokalnih skupnosti.«

* * *