PRIPOMBE NA PREDLOG UREDBE O PRAVICI DO OMREŽNIH PRIKLJUČNIH TOČK S PREDNOSTJO

Združenje občin Slovenije je Ministrstvu za digitalno preobrazbo posredovalo pripombe na predlog Uredbe o pravici do omrežnih priključnih točk s prednostjo.

Predlagali smo dopolnitev članstva v komisiji za določitev omrežnih priključnih točk s prednostjo.

* * *