PRIPOMBE NA PREDLOG UREDBE O PODROBNEJŠIH PRAVILIH UREJANJA PROSTORA ZA UMEŠČANJE FOTONAPETOSTNIH NAPRAV

Združenje občin Slovenije je na Ministrstvo za naravne vire in prostor posredovalo pripombe na predlog Uredbe o podrobnejših pravilih urejanja prostora za umeščanje fotonapetostnih naprav.

Med drugim pozivamo tudi k jasni opredelitvi določitve stroška razgradnje fotonapetostnih naprav. Namreč, ni jasno, kako se določi strošek razgradnje fotonapetostnih naprav. Potrebno bi bilo predpisati enotno metodologijo za izračun stroškov razgradnje zaradi morebitnega zapiranja gospodarskih družb in posledično potencialnega obremenjevanja okolja.

* * *