Pripombe na predlog Resolucije o Nacionalnem programu preprečevanja in zatiranja kriminalitete za obdobje 2024-2028

Združenje občin Slovenije je na Ministrstvo za notranje zadeve naslovilo dopis s pripombami na predlog Resolucije o nacionalnem programu preprečevanja in zatiranja kriminalitete za obdobje 2024-2028.

Čeprav je v obrazložitvah Resolucije navedeno, da se ne posega na področje delovanja lokalnih skupnost, ta v vsaj treh poglavjih določa tudi sodelovanje lokalnih skupnosti v aktivnostih povezanih s preprečevanjem in zatiranjem kriminalitete, in sicer med drugim v poglavjih:

* * *