Pripombe na predlog Pravilnika o standandiziranem gasilkem zavarovanju za pripadnika gasislke organizacije

Združenje občin Slovenije je na Ministrstvo zaobrambo naslovilo Pripombe na predlog Pravilnika o standandiziranem gasilskem zavarovanju za pripadnika gasilke organizacije.

Med drugim smo opozorili, da predlog Pravilnika ne rešuje v celoti zavarovanj pripadnikov gasilske organizacije ter, da bi bilo treba v predlog Pravilnika vključiti tudi ostala zavarovanja.

***